Lutier és la persona que fabrica o repara instruments musicals de corda, com ara violins, violes, violoncels o contrabaixos. Per extensió, també s’aplica als que construeixen altres instruments, però llavors potser és millor parlar de fabricants o constructors de l’instrument corresponent, o bé acompanyar la paraula lutier del tipus d’instruments que fabrica. Així podríem arribar a parlar, per exemple, d’un lutier de vent o un lutier d’oboès. Si diem lutier tot sol, sense concretar més, pensem bàsicament en instruments de corda.

De fet, podria ser que la paraula tingués l’origen llunyà en el persa رود‎ (rud), que vol dir ‘corda’ i també designa un tipus de llaüt. D’aquí passaria a l’àrab العود  (al ūd), que vol dir ‘fusta’ i també és el nom d’un llaüt. A través de l’antic provençal laüt arriba al francès, que en diu luth  i d’aquí deriva luthier, que passa al català i a moltes altres llengües. En francès amb una hac entre la t i la i; en català, sense hac, convertit en lutier.

Amb el mateix significat de lutier tenim violer i violera, derivat de viola. Però ara mateix la paraula lutier ha pres molt de terreny a violer. I també a guitarrer i guitarrera, que és qui fabrica guitarres, guitarrons i instruments semblants.

La paraula lutier està tan arrelada entre nosaltres que fins i tot té un derivat: lutieria (no pas *luteria!), que tant es pot referir a l’ofici com a l’obrador o la botiga del lutier.

Per acabar, tot i que l’ofici de lutier és ben seriós, si voleu riure una mica escolteu el grup argentí Les Luthiers, que fa més de cinquanta anys que fan humor i música, sovint, com bons lutiers, amb instruments construïts per ells mateixos!

Versió sonora

2 thoughts on “99 Els lutiers

Comments are now closed.